Поглед отвисоко

Тайното място над скалите на Лакатник. Отгоре влакът изглежда точно като играчка…


A view over the Iskar gorge from the rocks of Lakatnik in Bulgaria

Leave a Comment