Тутунджийска държава

Един умен човек беше казал, че държава, в която на полицаите плащат повече, отколкото на учителите, се нарича полицейска държава. България беше и си остава такава, но не за това ми е думата.

Питам се, как се нарича държава, която финансира производството на тютюн с повече милиони, отколкото дава на университетите? Цигарена държава? Циганска? Тютюнджийска?

И да се учудваме ли тогава, че сме на 4-то място в света по брой изпушени цигари на глава от населението и на едно от последните на тестовете PISA (за качество на училищното образование)?

Leave a Comment