18 години !

Момчето стана на 18! Пълноправен гражданин на България и света… Нямам идея кога мина това време. Струва ми се нереално…

Всъщност обаче няма нищо по-реално от това.

Leave a Comment