От другата страна на пътя

Невероятен дует на Дзукеро и Б.Б.Кинг! Напоследък не спирам да я слушам тази песен, някак си страшно ми пасва, и се хванах да преведа най-после италианския доколкото мога. Сега текстът е на 3 езика, но пък… звучи добре 🙂

sing-a-song <- кликнете тук, за да слушате

Zucchero with  B. B. King – “Hey Man”

(Zucchero)
Ho sei cose nella mente
(Шест неща имам в главата си)
E tu non ci sei piu
(и ти не си сред тях)
Mi dispiace;
(Съжалявам)
Guardo dentro agli occhi della gente
(Вглеждам се в очите на хората)
Cosa cerco non so
(Но не знам какво търся)
Forse un uomo
(може би някого)

Hey man,
Che cammini come me
(И ти вървиш като мен)
Dall’ altra parte della strada
(На отсрещната страна на пътя)
Hey man,
Che sei solo come me
(И ти си сам като мен)
Dall’ altra parte della strada.
(От другата страна на пътя.)

(B.B.)
Sing a song and sorrow passes by
Sing in harmony
Even better
What d’you say, my friend, some summer night
Keep me company
Hang together

Hey man,
I see you walking just like me
On the far side of the road
Hey man,
Come and sing my song with me
On my side of the road
(Zucchero)
Che ci facciamo compagnia…
(Да си правим компания…)

(Together)
Guardo dentro agli occhi della gente
(Вглеждам се в очите на хората)
(hey man, don’t you know)
Cosa cerco lo so
(Но не знам какво търся)
(don’t know why)
Un altro uomo
(Някого друг)
(I miss you, I miss you)
Hey, fratello di una notte d’estate
(Братко, в някоя лятна нощ)
(hey man, don’t you know)
Ci facciamo un po’
(Да си правим малко…)
(don’t know why)
Compagnia?
(Компания)
(I miss you, I miss you)

Hey man,
Che cammini come me
(И ти вървиш като мен)
Dall’ altra parte della strada
(На отсрещната страна на пътя)
Hey man,
I see you walking just like me
On the far side of the road
Hey man,
Che sei solo come me
(И ти си сам като мен)
Dall’ altra parte della strada
(От другата страна на пътя.)
Singing
Hey man,
Come and sing my song with me
On my side of the road
Che ci facciamo compagnia…
(Да си правим компания…)
Hang together…
Oh Lord… Sing a song…
Hang together…

Leave a Comment