Другия голям бутон!!!

Този комикс започва вече да ми става заплашващо биографичен – от 1000 епизода някъде половината са ми се случвали по един или друг начин… ето сега и за обектива!

– Бихте ли ни направили
една снимка?
– Не съм сигурен, че ще се
справя с тази машина…
– Много е лесно! Просто натискате големия бутон… – Другия голям бутон.

 

Leave a Comment