Нецензурно

Screen Shot 2013-06-14 at 14.00.15

И аз не мога да кажа нищо повече.

Айде закривайте я тази държава най-после, да знаем да си търсим друга.

Leave a Comment