Archive forбанки

Приключих с тази банка!

Банката е Булбанк и аз приключих взаимоотношенията си с нея, или поне така се надявам. Работил съм с много банки, в момента работя с 4, и въпреки че имам сериозни възражения срещу повечето, това в Булбанк просто не може да се нарече “обслужване”, или ако все пак се нарече така, отпред задължително трябва да се постави “безобразно”. Повтарям за Google: Обслужването в Уникредит Булбанк е безобразно.

Read the rest of this entry »

Comments (2)