Archive forлични

Love Rescue Me

11 ← click

Love rescue me
(U2 and Bob Dylan)

Love rescue me
Come forth and speak to me
Raise me up and don’t let me fall
No man is my enemy
My own hands imprison me
Love rescue me

Read the rest of this entry »

Comments

След десет години

За Нея, която няма как да забравя.
Или за мен, защото 10 години се оказаха не повече от миг. Read the rest of this entry »

Comments

За любовта

Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека.
Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям – щом любов нямам, нищо не съм.
И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне – щом любов нямам, нищо ме не ползува.
Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява.
Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат.
Защото донейде знаем и донейде пророчествуваме; но, кога дойде съвършеното знание, тогава това “донейде” ще изчезне.
Когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мислех и като младенец разсъждавах; а като станах мъж, оставих младенческото.
Сега виждаме смътно като през огледало, а тогава – лице с лице; сега зная донейде, а тогава ще позная, както и бидох познат.
А сега остават тия три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от тях е любовта.

Първото послание на свети апостол Павел до коринтяните.

Знам, че любовта, за която се говори в това послание, е възвишената любов към Бога, само че моето просто съзнание не различава двата вида любов. Познавам само една любов – която има силата да ни спаси, и без която си никой.

Comments (2)

18 години !

Момчето стана на 18! Пълноправен гражданин на България и света… Нямам идея кога мина това време. Струва ми се нереално…

Всъщност обаче няма нищо по-реално от това.

Comments

Кристина 2009 ;-)

Днес, 27.01.2009, по обяд, малката Кристина Константинова Спирова се появи на този огромен свят. Read the rest of this entry »

Comments