Контакти

За връзка с мен:

GSM (088) 857-0325

e-mail: nick nospam spirov.com

Google: nspirov
Skype Skype: nspirov

facebook Facebook: nspirov
twitter Twitter: nspirov

360cities: nspirov
Flickr iconFlickr: nspirov

 

Ако ми пишете и не получавате отговор от мен, причините са тук.