Авторско право

Всички мои текстове и снимки на този сайт се предоставят при условията на Creative Commons лиценз (с признание – некомерсиално – без модификации). Съвсем накратко това означава, че текстовете и снимките могат да бъдат използвани за всякакви некомерсиални цели, като ясно се отбележи авторът (Николай Спиров) и, ако са онлайн, се сложи линк към този сайт. Всяка употреба с рекламна цел и изобщо от фирми и подобни субекти без предварително одобрение от моя страна е забранена. Всички снимки могат да бъдат предоставени във високо качество, ако е нужно.

Важно допълнение: предвид, че съм правил много снимки на красотите на България, категорично не разрешавам да се ползват мои снимки за илюстрация в националистически и подобни “патриотични” медии. Публикация, страница в интернет, страница във Фейсбук или която и да било медия, която използва красотата на българската природа, за да пропагандира “превъзходство” на едни хора и държави над други, няма право да ползва мои материали под никаква форма!

Всички чужди авторски материали (напр. снимки, музика, текстове, видео) на този сайт принадлежат на съответните автори и са показани тук изключително с некомерсиална цел – само за пример. Аз си купувам музиката, която обичам, и призовавам всеки да постъпва по същия начин – в днешно време музикантите много трудно изкарват парите си.

Всички авторски материали на Васко Кръпката са публикувани с изричното съгласие на автора.